werkwijze  

Hoe komen wij tot maatwerk?
Op basis van een vrijblijvend en kosteloos gesprek, brengen wij u een offerte uit. Waarna wij in overleg met de opdrachtgever een training of coachingstraject op maat ontwerpen en uitvoeren. Dit doen wij op basis van de gewenste leerdoelen en leerresultaten. Na elke training wordt er onder de deelnemers een tevredenheidsenquête gehouden. Binnen 4 weken na afloop van de training vindt er met de opdrachtgever een kosteloos evaluatiegesprek plaats.

Hoe ziet de uitvoering van een training of coachingstraject eruit?
Op de eerste trainingsdag of coachingsbijeenkomst inventariseren wij de persoonlijke  leervragen van de deelnemer(s). En kijken we naar de reeds aanwezige vaardigheden van onze deelnemers en oefenen we de noodzakelijke basisvaardigheden.
In de tweede en volgende bijeenkomsten trainen we de te leren vaardigheden aan de hand van op maat gesneden praktijksituaties en – simulaties. Na afloop evalueren wij samen met de deelnemers het traject.

produkten
werkwijze
klanten
vacature
contact
home
“Ik had al vaker een training doorlopen. Zonder veel effect. Bij AZ Trainin“I“Ik h
“Ik had al vaker een training doorlopen. Zonder veel effect. Bij AZ Training & Coaching heb ik een coach gevonden die mij niet leerde wat ik al wist, maar mij het leerde te doen op een manier die bij mij past".
ad al vaker een training doorlopen. Zonder veel effect. Bij AZ Training & Coaching heb ik een coach gevonden die mij niet leerde wat ik al wist, maar mij het leerde te doen op een manier die bij mij past".k had al vaker een training doorlopen. Zonder veel effect. Bij AZ Training & Coaching heb ik een coach gevonden die mij niet leerde wat ik al wist, maar mij het leerde te doen op een manier die bij mij past". g & Coaching heb ik een coach gevonden die mij niet leerde wat ik al wist, maar mij het leerde te doen op een manier die bij mij past".
inloggen